Greenely har samarbetat med Stanford University under en längre tid för att utveckla och verifiera nya funktioner med beteendevetenskap i grunden. Vi genomför för närvarande ett gemensamt pilotprojekt i Kalifornien för att utvärdera den inverkan vår tjänst och den senaste forskningen från Stanford kan ha på hushållens energibeteenden.

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster med 2 200 medarbetare som underlättar vardagen för familjer. Greenely samarbetar med Hemfrid för att guida deras kunder till att leva mer hållbart hemma och dra ner på deras energikostnader.

Mäklarfirman HusmanHagberg AB grundades 1997 och är en franchiseorganisation vilket innebär att alla kontor drivs av egna företagare. Idag har HusmanHagberg över 400 medarbetare och drygt 90 kontor över hela Sverige och 3 kontor i Spanien.


Greenely samarbetar med HusmanHagberg för att informera deras kunder om allt rörande energi och energieffektivisering i hemmet. Informationen kommuniceras till kunderna via blogginlägg, nyhetsbrev m.m.

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Greenely samarbetar med Mäklarhuset för att hjälpa deras kunder bli mer enerigmedvetna och minska sina energikostnader.

Vi i Villa är Sveriges mest lästa tidning och utkommer med tio nummer per år till samtliga villahushåll i Sverige. Vi i Villa är din tipsare i villavardagen. För dig som bor i hus och behöver information om underhåll och skötsel, men även inspirerande råd om heminredning och trädgård. Tidningen är gratis för landets alla villahushåll.


Greenely kommer att fungera som energirådgivare i Vi i Villa och hjälpa läsarna att fatta kloka beslut kring sin energianvändning, samt hur de bäst kan förbereda sig inför skiftande säsonger. Läsare kommer även att erbjudas att använda Greenelys mobilapp.