Tillbaka till flödet

Olika typer av elavtal

Först och främst är det viktigt att förstå att man betalar för sin el både till sitt elhandelsbolag, också kallade elleverantör, samt till sitt elnätsbolag. Man kan välja elhandelsbolag men inte elnätsbolag, det är kopplat till var man bor. Om man har samma bolag både för elhandel och elnät så får man oftas hem endast en faktura för detta, i annat fall får man hem en faktura för elnät och en för elhandel.


Elnätsavtal har vanligtvis ingen större variation utan det är hos din elhandlare som du kan välja olika typer av elavtal. Här följer de vanligaste avtalstyperna med en kort tillhörande beskrivning.


Fast avtal
I detta avtal betalar du samma pris per kWh under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år. Även om det kan kännas tryggt att veta det exakta elpriset under den kommande tiden så har det historiskt varit billigare i längden, precis som med bolån, billigare med avtal som har ett rörligt pris. Om du bryter ett fast elavtal innan bindningstiden gått ut kan du dessutom få betala en straffavgift.

Rörligt avtal
Den vanligaste typen av elavtal där elpriset räknas fram månadsvis i efterskott enligt utvecklingen på den nordiska elbörsen. Det rörliga elpriset räknas antingen fram som ett genomsnitt för elpriset på börsen under respektive månad eller enligt elhandlarens volymvägda inköpspris. Vid volymvägning så får inköpspriset som råder under de timmar där många kunder använder el ett större genomslag på elpriset. Ett rörligt elavtal kan finnas både som löpande eller tidsbestämt. Ett löpande rörligt elavtal har vanligtvis en uppsägningstid på en månad medan du i ett tidsbestämt avtal är bunden till elhandlaren under hela avtalstiden.

Mixavtal
Ett mixavtal är ett mellanting där du betalar en del av din elanvändning till ett rörligt pris och resterande till ett fast pris. En 50/50 fördelning är vanlig där elanvändningen delas jämt mellan ett rörligt och ett fast pris. Detta avtal kan väljas om man vill ha en lagom fördelning mellan risk och trygghet. En variant av detta är vintersäkrade elavtal där man har ett fast elpris under vintermånaderna då elpriset vanligtvis brukar öka och ett rörligt elpris under resterande månader. De vanligaste bindningstiderna för ett mixavtal är ett och tre år.

Timavtal
Detta är en form av ett rörligt avtal där elanvändningen mäts per timme och debiteras under respektive timmes elpris. Elpriset styrs ju av tillgång och efterfrågan och då elpriset vanligtvis är som dyrast på vardagar under dagtid, när Sveriges industrier är igång, så finns det goda möjligheter att förskjuta din elanvändning till kvällstid och helger för att spara pengar. Elpriserna för ett dygns 24 timmar sätts alltid dagen innan runt kl 13:00 vilket ger en kund med ett timavtal möjligheten att vara aktiv och planera sin elanvändning för att därmed påverka elkostnaderna. Tänk på att elpriserna kan skilja sig beroende på vilket av Sveriges fyra elomräden som man bor i.

Anvisningsavtal

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsavtal så blir du, av elnätsbolaget, anvisad till en utvald elhandlare. Vanligtvis anvisar elnätsbolagen kunder till det elnätsbolag som finns inom deras egna koncern. Du får då ett s.k. anvisningsavtal med ett tillsvidarepris som ofta är mycket högre än om du hade gjort ett aktiv val. Det är därför oerhört viktigt att aktivt välja ett elhandelsbolag för att inte behöva betala ett onödigt högt elpris.Senast uppdaterad: 25 maj 2018